Kunsten at gøre andre gode

Gør hinanden gode på jobbet

Kunsten at gøre andre gode  -  for ledergrupper & teams

Kunsten at gøre andre gode

Er der noget smukkere at stræbe efter end at gøre den anden part i et samspil god? Hjælpe den anden til at lykkes? Forestil dig hvor virkningsfuldt et samarbejde er, når begge parter bestræber sig på at gøre hinanden gode.

Det er hvad impro-skuespillere træner. At fokusere på muligheder og det, der virker. At indstille sine automatreaktioner på at gå med, så kolleger får mod og initiativlyst. Så de lykkes. Når det lykkes på scenen, er der ikke et øje tørt. Men vi kunne også kalde det ledelse - eller teamwork baseret på principperne for produktivt samspil. Vi kalder det "Gøre god".

Vi leger med jeres rygmarvsreaktioner

Via improvisationslege, mindset-øvelser og ledelsespsykologiske modeller træner vi evnen til at:

  •  Se: Rette mere opmærksomhed udad på andre i stedet for på sig selv (og egne formål). At se den enkeltes ressourcer og potentiale.
  • Sige ja: Vedblivende at gå med og følge den anden. Fokusere på mulighederne i situationen og i det, den anden gør. Det giver lyst, mod og initiativ, når andre igen og igen gør dig god.
  • Gøre god: At være fødselshjælper for - og kvalificere andres bidrag. Sætte andres kompetencer og engagement i centrum. At have øje for den andens positive bestræbelser og det den anden er på vej til at lykkes med.

Hvordan bruger du din status?

At gøre god handler om at gribe det, der sker lige i sekundet. Om at se andres intentioner og hjælpe dem med at lykkes. Om at slippe kontrollen og spille efter gehør. Men det handler også om din status: Vores status fylder meget i enhver kommunikation og relation. Ofte bruger vi ubevidst hovedparten af kommunikationen på at forskyde vores status, gøre os selv stærkere, klogere, eller måske svagere ved hjælp af kropssprog, betoning og adfærd. Vi træner evnen til at forskyde sin egen status og se, hvordan det påvirker den andens.  Vi træner evnen til at hæve og sænke egen status. Bygge en hensigtsmæssig relation op. Gøre en ellers svær samtale eller relation gavnlig og handlingsskabende.

Vi mener legen alvorligt

Det er sjovt, det er uhøjtideligt og der er masser af grin. Men der er alvor bag øvelserne: Det handler om det arbejdsmiljø, der danner fundamentet for alle jeres indsatser. Fælles og individuelt. Og det handler om de psykologiske mønstre og mekanismer, jeres samspil er spundet sammen af. Det har markant betydning for værdien af jeres samspil på kryds og tværs i organisationen og for udfaldet af ledelse, undervisning, rådgivning eller samtale. Derfor gør vi meget ud af at knytte an til jeres hverdag og arbejder helt konkret med, hvordan I kan bringe gøre-god-tilgangen i spil i jeres verden. Og dermed hvordan I kan gøre det mere motiverende og meningsfuldt at gå på arbejde og sammen skabe bedre resultater.

Troels Bom

Læringskonsulent og gøregod-facilitator. Uddanner undervisere og facilitatorer hos troelsbom.dk. 25 års erfaring med undervisning. 2530411. troels@troelsbom.dk.

Snorre Andersen

Ledelsesrådgiver og gøregod-facilitator. Headhunter hos Mercuri Urval og stifter af  rådgiv.dk. 20 års ledelseserfaring. 60378063. snorre.andersen@mercuriurval.com

Arne Stentoft

Uddannelseskonsulent, gøregod-facilitator. Underviser og coacher i  potentialehuset . 25 års erfaring med undervisning og coaching: 30587785. arne@arnestentoft.dk. 

Charlotte Ditløv

Proceskonsulent, gøregod-facilitator.  Konsulent i Københavns Kommune. 15 års erfaring med konsulentarbejde. Telefon: 50810018. Mail: cditloev@gmail.com.

Leg med i jeres virksomhed

Seminarer
Praktiske rollelege og gøregod-øvelser under virksomhedens personaledag eller -seminar (2-3 timer).

10.000 kr.

Gøregod kursus

Få hele afdelingen eller ledergruppen på gøregod-kursus inkl. undervisning, øvelser og mindset-transformation (1 dag).

1.500 kr./deltager

Gøregod facilitator

Bliv gøregod-facilitator og underviser i din organisation. Erfaring med undervisning eller ledelse kræves (3 dage).

4.500/deltager

Hør mere om at gøre god
Invitér på frokost eller kaffe, så fortæller vi om metoden, og du fortæller om behovet. (1 time).
Gratis

Deltag i bevægelsen

Gøre God på LinkedIn Følg vores aktiviteter på Linkedin

Gøre God Legegruppe Deltag gratis i udviklingsgruppen

Gøre God Blog Læs artikler om at gøre god