Kunsten at gøre andre gode

Gør vi hinanden gode på jobbet?

Kunsten at gøre andre gode: En overset kompetence.

Kunsten at gøre god

Er der noget smukkere at stræbe efter end at gøre den anden part i et samspil god? Hjælpe den anden til at lykkes? Forestil dig hvor virkningsfuldt et samarbejde er, når begge parter bestræber sig på at gøre hinanden gode.

Det er hvad impro-skuespillere træner. At fokusere på muligheder og det, der virker. At indstille sine automatreaktioner på at gå med, så kolleger får mod og initiativlyst. Så de lykkes. Når det lykkes på scenen, er der ikke et øje tørt. Men vi kunne også kalde det ledelse - eller teamwork baseret på principperne for produktivt samspil. Vi kalder det "Gøre god".

Vi leger med jeres rygmarvsreaktioner

Via improvisationslege, mindset-øvelser og ledelsespsykologiske modeller træner vi evnen til at:

  •  Se: Rette mere opmærksomhed udad på andre i stedet for på sig selv (og egne formål). At se den enkeltes ressourcer og potentiale.
  • Sige ja: Vedblivende at gå med og følge den anden. Fokusere på mulighederne i situationen og i det, den anden gør. Det giver lyst, mod og initiativ, når andre igen og igen gør dig god.
  • Gøre god: At være fødselshjælper for - og kvalificere andres bidrag. Sætte andres kompetencer og engagement i centrum. At have øje for den andens positive bestræbelser og det den anden er på vej til at lykkes med.

Hvordan bruger du din status?

At gøre god handler om at gribe det, der sker lige i sekundet. Om at se andres intentioner og hjælpe dem med at lykkes. Om at slippe kontrollen og spille efter gehør. Men det handler også om din status: Vores status fylder meget i enhver kommunikation og relation. Ofte bruger vi ubevidst hovedparten af kommunikationen på at forskyde vores status, gøre os selv stærkere, klogere, eller måske svagere ved hjælp af kropssprog, betoning og adfærd. Vi træner evnen til at forskyde sin egen status og se, hvordan det påvirker den andens.  Vi træner evnen til at hæve og sænke egen status. Bygge en hensigtsmæssig relation op. Gøre en ellers svær samtale eller relation gavnlig og handlingsskabende.

Vi mener legen alvorligt

Det er sjovt, det er uhøjtideligt og der er masser af grin. Men der er alvor bag øvelserne: Det handler om det arbejdsmiljø, der danner fundamentet for alle jeres indsatser. Fælles og individuelt. Og det handler om de psykologiske mønstre og mekanismer, jeres samspil er spundet sammen af. Det har markant betydning for værdien af jeres samspil på kryds og tværs i organisationen og for udfaldet af ledelse, undervisning, rådgivning eller samtale. Derfor gør vi meget ud af at knytte an til jeres hverdag og arbejder helt konkret med, hvordan I kan bringe gøre-god-tilgangen i spil i jeres verden. Og dermed hvordan I kan gøre det mere motiverende og meningsfuldt at gå på arbejde og sammen skabe bedre resultater.

Medarbejderseminarer

Praktiske rollelege og gøre-god-øvelser under virksomhedens personaledag eller medarbejderseminar (3 timer).

Gøregod-kurser

Få hele afdelingen eller ledergruppen på gøre-god-kursus inkl. undervisning, øvelser og mindset-transformation (1 dag).

Train the Trainer

Bliv gøre-god-underviser i din organisation. Erfaring med undervisning eller ledelse anbefales (4 dage).

Leg med i din virksomhed

Vi skræddersyer gøre-god-events i storskala til medarbejderseminarer, udvikler lederforløb for små grupper, afholder kurser og inspirationsoplæg for ledergrupper. Fælles er, at vi forsøger at skabe arbejdspladser, hvor vi bygger hinanden op. Hvis du er interesseret i at høre mere, så skriv til os:

Troels Bom
Læringskonsulent og gøregod-facilitator. Uddanner undervisere og facilitatorer i troelsbom.dk. 25 års erfaring med undervisning. Telefon 25304111. Mail: troels@troelsbom.dk.

Snorre Andersen

Ledelsesrådgiver og gøregod-facilitator. Transformativ underviser i  rådgiv.dk og ledercoach hos snorreandersen.dk. 20 års erfaring med offentlig ledelse. Telefon: 60378063. Mail: snorre@rådgiv.dk.

Arne Stentoft

Uddannelseskonsulent, gøregod-facilitator. Underviser og coacher i  potentialehuset . 25 års erfaring med undervisning og coaching. Telefon: 30587785. Mail: arne@arnestentoft.dk. 

Charlotte Ditløv

Proceskonsulent, gøregod-facilitator.  Konsulent i Københavns Kommune. 15 års erfaring med konsulentarbejde. Telefon: 50810018. Mail: cditloev@gmail.com.

Deltag i bevægelsen

Følg vores aktiviteter, vær med til at udvikle eller læs artikler om at gøre god på linkedin, facebook eller vores fælles blog:

Gøre God på LinkedIn Følg vores aktiviteter på Linkedin
Gøre God Legegruppe Deltag gratis i udviklingsgruppen
Gøre God Blog Læs artikler om at gøre god