Gør dine kolleger dig god? Den mest oversete kompetence på arbejdspladsen.

Spiller ledelsen medarbejderne bedre? Gør medarbejderne lederne gode? Gør du dine kolleger gode?

Af Snorre Andersen, ledelsesrådgiver, direktør i RÅDGIV.DK

Den slags kan man faktisk træne, og det er der stadig større opmærksomhed på: Sammen med Troels Bom og Arne Stentoft er der opstået en bevægelse om “kunsten at gøre andre gode”, og gruppen af gøregod-facilitatorer vokser hele tiden: På billedet står vi sammen under et gøregod-seminar for 75 medarbejdere.

At gøre god eller ej handler i første omgang om, hvordan vores automatreaktioner og mindset er indstillet. Hvordan vi reagerer under et møde, en samtale, en uenighed eller en relation på arbejdspladsen.

Jeg har nyligt gennemført en lidt uvidenskabelig undersøgelse af 12 ledergrupper og bestyrelser. Den peger på, at hovedparten af vores interaktioner - snarere end at komme frem til den gode løsning - ender med at skyde den anden ned eller positionere os selv. Det gælder selvfølgelig ikke dig og mig, men det gælder de fleste andre. Når vi selv skal sige det, er vi nemlig ret opmærksomme på at spille andre gode :-)

Hvad vil det sige at gøre god?

I første omgang handler det om at se og orientere sig mod den anden: Lytte ordentligt og reelt ønske at forstå den anden, fremfor i sit indre at være orienteret mod egne formål (komme med egne eksempler, bringe sig selv på banen etc.). At ønske og arbejde for at få den anden til at shine i situationen.

Men gøregod handler også om at eliminere den del af vores egen kommunikation, som handler om status: Prøv på jobbet at overvære en kollegial samtale og hold øje med, hvor mange ytringer, der har til formål at løfte/sænke egen status eller position, fx vise hvor fornuftige vi er, hvor dum en anden er, men også hvordan vi selv er “dumme” (og dermed har status af ansvarsfri). Når vi ubevidst kommunikerer statusforskydninger, opstår sjældent nogen ny konstruktiv handling.

Ikke mindst handler gøregod om vores mindset: Hvis vores relationer fx er præget af at signalere gode hensigter (selvom vi reelt ikke bryder os om den anden), bliver vores kommunikation ikke-reel. At gøre andre gode er derfor også at indstille mindsettet til, at den anden faktisk er ok, ligesom du selv er ok. Både i daglige samtaler og i svære relationer. Det er ikke let. Men det er befriende og ekstremt givende og effektivt for samarbejdet.

Gøregod-teknikker kan leges ind. Og det er sjovt, fjollet, grænseoverskridende og en i øvrigt overset kompetence på arbejdspladsen, hvis du spørger mig: Hvor ofte tjekker arbejdsgiver fx den kompetence vs. de faglige kompetencer? Og hvem vil du egentlig helst have som kollega. Ham, som er en anelse mere fagligt vidende? Eller ham, der spiller dig og andre gode?
snorrejpg