Hvorfor fører vores møder & samtaler ikke til noget?

Forklaringen ligger nogle gange her:

Hovedparten af alt det, vi siger, skriver og gør, er bestemt af kroppens automatreaktioner i stresstilstand. På et moderne job og i en moderne familie er vi næsten hele tiden lidt stressede. Derfor understøtter vores adfærd og kommunikation ofte det helt modsatte af, hvad vi egentlig ønsker.

Når vi siger til kollegaen: ”Jeg forstår ikke, hvorfor du…”, så er det sjældent fordi, vi faktisk ønsker at forstå den anden og komme nærmere sagens kerne. Oftere er det en skjult bebrejdelse, der har til formål at vinde en kamp, retfærdiggøre os eller hæve vores status ift. den anden. Vi kunne lige så godt have sagt: ”Du er dårligere end mig”. Det, vi opnår med den kommunikation, er mindre nærvær, mistillid, skjult konflikt, dårligt samarbejde og formentlig en dårlig konklusion. Men det var jo ikke det, vi egentlig ønskede at opnå.

På ledermødet fremlægger Anne et forslag og giver et par eksempler på, hvordan det kan implementeres. Birthe fanger ét af eksemplerne og tilbageviser det som urealistisk. Ikke fordi forslaget er dårligt, men fordi Birthe havde kendskab til elementer i det ene eksempel, som Anne ikke havde, og derfor havde mulighed for at hæve sin status ved at påpege fejlen. Forslaget bliver taget af bordet. Men egentlig ville forslaget have været i organisationens og Birthes interesse.

Mads skriver en mail sin leder Lars om en svær sag. Lars svarer straks: ”Jeg sidder lige i møde – er det i orden, at jeg kigger på det bagefter? Umiddelbart er det reelt nok. Men er Lars her interesseret i at gøre Mads bedre, eller at hæve sin egen status?

I de tre eksempler kører to parallelle kommunikationer:

1)     En åbenbar kommunikation om sagen (som burde være det reelle formål, men ender som skin-formål)

2)     En skjult kommunikation om magt/status/retfærdiggørelse (som er det formål, vi ofte ender med at prioritere)

Når vi går på kurser i ledelse og samarbejde, ønsker vi ofte at få nye værktøjer med hjem. Prøv næste gang at finde et, hvor vi istedet skræller vores uhensigtsmæssige mønstre væk. Det er en langt mere givende vej til at blive dygtigere til ledelse eller samarbejde.